Meddelande 

Kom ihåg att logga in minst var 12:e månad, för att inte förlora din plats i kön.

Kom ihåg att logga in minst var 12:e månad, för att inte förlora din plats i kön.